~-~Moving Up~-~


  Camera Tweak

  avatar
  PepperMi
  Guest

  Camera Tweak Empty Camera Tweak

  Post  PepperMi on Sun Jan 10, 2010 1:15 am

  I'll make this short, anyone who wonders how i seal soo fast etc etc. Here are the files to edit your camera settings. I wont be giving away my tweak but i'll give away the basics of it. I lost the "crusader" camera tweak but I do have my old "ss" camera tweak

  Code:
   C_NORMAL = 0 --Õý³£Ä£Ê½
  C_NEAR = 1 --Æ«½üģʽ ¾àÀë±ÈÕý³£Ä£Ê½Æ«½ü
  C_HIGHSPEED = 2 --¸ßËÙģʽ ¹Ì¨¾µÍ·, ²»¿ÉÐýת
  C_SHIP = 3 --º£ÉÏģʽ ÔÚ´ÉÏ, ¾àÀëºÜÔ

  CLU_Call("CameraRangeXY", C_NORMAL, 45, 36.5)
  CLU_Call("CameraRangeZ", C_NORMAL, 7.5, 62)
  CLU_Call("CameraRangeFOV", C_NORMAL, 54, 20)
  CLU_Call("CameraEnableRotate", C_NORMAL, 1)
  CLU_Call("CameraShowSize", C_NORMAL, 55, 55)

  CLU_Call("CameraRangeXY", C_NEAR, 28, 39.5)
  CLU_Call("CameraRangeZ", C_NEAR, 10.5, 36)
  CLU_Call("CameraRangeFOV", C_NEAR, 17, 20)
  CLU_Call("CameraEnableRotate", C_NEAR, 0)
  CLU_Call("CameraShowSize", C_NEAR, 34, 34)

  CLU_Call("CameraRangeXY", C_HIGHSPEED, 40, 45)
  CLU_Call("CameraRangeZ", C_HIGHSPEED, 25, 43)
  CLU_Call("CameraRangeFOV", C_HIGHSPEED, 6, 26)
  CLU_Call("CameraEnableRotate", C_HIGHSPEED, 0)
  CLU_Call("CameraShowSize", C_HIGHSPEED, 42, 42)

  CLU_Call("CameraRangeXY", C_SHIP, 40, 45)
  CLU_Call("CameraRangeZ", C_SHIP, 25, 43)
  CLU_Call("CameraRangeFOV", C_SHIP, 6, 26)
  CLU_Call("CameraEnableRotate", C_SHIP, 1)
  CLU_Call("CameraShowSize", C_SHIP, 54, 54)

  --ÖØÐÂÁÈ¡¾µÍ·²ÎÊýÅäÖÃÎļþ
  function LoadCameraConfig()


  end

  How to edit it?

  Go to your tales of pirates folder > scripts > lua > open cameraconf.clu with notepad.

  Delete everything in it and paste the code i just posted. Save and exit. Restart your client and enjoy the new view

  P.S incase you dont like it. I'll post the original camera values
  Code:
  C_NORMAL    = 0  --Õý³£Ä£Ê½ 
  C_NEAR      = 1  --Æ«½üģʽ  ¾àÀë±ÈÕý³£Ä£Ê½Æ«½ü
  C_HIGHSPEED = 2  --¸ßËÙģʽ  ¹Ì¶¨¾µÍ·, ²»¿ÉÐýת
  C_SHIP      = 3  --º£ÉÏģʽ  ÔÚ´¬ÉÏ, ¾àÀëºÜÔ¶

  CLU_Call("CameraRangeXY", C_NORMAL, 38, 39.5)
  CLU_Call("CameraRangeZ", C_NORMAL, 10.5, 36)
  CLU_Call("CameraRangeFOV", C_NORMAL, 17, 20)
  CLU_Call("CameraEnableRotate", C_NORMAL, 1)
  CLU_Call("CameraShowSize", C_NORMAL, 38, 38)

  CLU_Call("CameraRangeXY", C_NEAR, 28, 39.5)
  CLU_Call("CameraRangeZ", C_NEAR, 10.5, 36)
  CLU_Call("CameraRangeFOV", C_NEAR, 17, 20)
  CLU_Call("CameraEnableRotate", C_NEAR, 0)
  CLU_Call("CameraShowSize", C_NEAR, 34, 34)

  CLU_Call("CameraRangeXY", C_HIGHSPEED, 40, 45)
  CLU_Call("CameraRangeZ", C_HIGHSPEED, 25, 43)
  CLU_Call("CameraRangeFOV", C_HIGHSPEED, 6, 26)
  CLU_Call("CameraEnableRotate", C_HIGHSPEED, 0)
  CLU_Call("CameraShowSize", C_HIGHSPEED, 42, 42)

  CLU_Call("CameraRangeXY", C_SHIP, 40, 45)
  CLU_Call("CameraRangeZ", C_SHIP, 25, 43)
  CLU_Call("CameraRangeFOV", C_SHIP, 6, 26)
  CLU_Call("CameraEnableRotate", C_SHIP, 1)
  CLU_Call("CameraShowSize", C_SHIP, 54, 54)

  --ÖØжÁÈ¡¾µÍ·²ÎÊýÅäÖÃÎļþ
  function LoadCameraConfig()
   
  end
  avatar
  Mythica
  Guest

  Camera Tweak Empty Re: Camera Tweak

  Post  Mythica on Sun Jan 10, 2010 1:41 am

  I like more the original one..but in pvp makes a lot of difference..

  ty:)
  Kaiyra
  Kaiyra
  Admin

  Posts : 32
  Join date : 2010-01-08
  Age : 25
  Location : California, USA

  Camera Tweak Empty Re: Camera Tweak

  Post  Kaiyra on Wed Jan 13, 2010 10:31 am

  hmm... took me a while, but I found the crusader cam tweak :O

  Code:

  C_NORMAL    = 0  --Õý³£Ä£Ê½
  C_NEAR      = 1  --Æ«½¨¹Ä£Ê½  ¾¨¤Àë¡ÀÈÕý³£Ä£Ê½Æ«½¨¹
  C_HIGHSPEED = 2  --¸ßËÙģʽ  ¹Ì¶¡§¾µÍ¡¤, ²»¿ÉÐý¡Áª
  C_SHIP      = 3  --º£ÉÏģʽ  ÔÚ´¬ÉÏ, ¾¨¤ÀëºÜÔ¶

  CLU_Call("CameraRangeXY", C_NORMAL, 75, 30)
  CLU_Call("CameraRangeZ", C_NORMAL, 20, 60)
  CLU_Call("CameraRangeFOV", C_NORMAL, 25, 30)
  CLU_Call("CameraEnableRotate", C_NORMAL, 1)
  CLU_Call("CameraShowSize", C_NORMAL, 60, 55)

  CLU_Call("CameraRangeXY", C_NEAR, 28, 39.5)
  CLU_Call("CameraRangeZ", C_NEAR, 10.5, 36)
  CLU_Call("CameraRangeFOV", C_NEAR, 17, 20)
  CLU_Call("CameraEnableRotate", C_NEAR, 0)
  CLU_Call("CameraShowSize", C_NEAR, 34, 34)

  CLU_Call("CameraRangeXY", C_HIGHSPEED, 40, 45)
  CLU_Call("CameraRangeZ", C_HIGHSPEED, 25, 43)
  CLU_Call("CameraRangeFOV", C_HIGHSPEED, 6, 26)
  CLU_Call("CameraEnableRotate", C_HIGHSPEED, 0)
  CLU_Call("CameraShowSize", C_HIGHSPEED, 42, 42)

  CLU_Call("CameraRangeXY", C_SHIP, 75, 30)
  CLU_Call("CameraRangeZ", C_SHIP, 20, 60)
  CLU_Call("CameraRangeFOV", C_SHIP, 25, 30)
  CLU_Call("CameraEnableRotate", C_SHIP, 1)
  CLU_Call("CameraShowSize", C_SHIP, 60, 55)

  --ÖØжÁÈ¡¾µÍ¡¤²ÎÊýÅäÖÃÎļþ
  function LoadCameraConfig()
   
  end

  Sponsored content

  Camera Tweak Empty Re: Camera Tweak

  Post  Sponsored content


   Current date/time is Thu Apr 25, 2019 12:40 am